Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Zarząd

9-osobowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej:

 • Kazimierz Gładysz – Prezes
 • Maciej Nizianty – Wiceprezes – Naczelnik
 • Zbigniew Gładysz – Wiceprezes
 • Paweł Hac – z-ca Naczelnika
 • Jan Ziomek – Sekretarz
 • Stanisław Marchewka – Skarbnik
 • Roland Liberacki – Gospodarz
 • Adam Kurdziel – Członek Zarządu
 • Marcin Guzik – Członek Zarządu

3-osobowa Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

 • Marek Krzywda – Przewodniczący
 • Natalia Matelowska – Sekretarz
 • Bolesław Krzywda – Członek

Delegaci na Zjazd Gminny ZOSP RP:

 • Kazimierz Gładysz
 • Maciej Nizianty
 • Jan Ziomek
 • Paweł Hac
 • Krzysztof Markiewicz

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 • Kazimierz Gładysz

Od Zebranie za rok 2015- 27.02.2016

Komentarze są wyłączone.