Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Uroczystość 120-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Za datę powstania jednostki przyjmuje się rok 1897, kiedy to ówczesny Wójt wsi Jan Malik wraz z kilkudziesięcioma mieszkańcami z własnych funduszy zakupili sikawkę ręczną. Datę tę ustalono w 1976 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków jednostki i mieszkańców wsi. Zebrane wtedy informacje zostały spisane na kartach kroniki jednostki i dały podstawę do zorganizowania w 1977 roku pierwszego w OSP Szczepańcowa jubileuszu. Była to uroczystość 80-lecia działalności, połączona z nadaniem organizacji pierwszego sztandaru.  Od tego momentu tradycją w jednostce stało się organizowanie co 10 lat uroczystości jubileuszowych z okazji okrągłych rocznic jej istnienia.

Dzień 2 września 2017 roku przeszedł do historii jednostki ze Szczepańcowej jako kolejna ważna data, tym razem uroczystych obchodów 120-lecia istnienia. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, a przede wszystkim druhen i druhów oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych szacownej jubilatki. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Szczepańcowej, koncelebrowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Mirosława Grendusa oraz kapelanów straży pożarnej, pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego. Homilię wygłosił kapelan Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ks. Paweł Samborski.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przed budynkiem remizy OSP. Powitania znamienitych gości, a także referat okolicznościowy, przedstawiający rys historyczny OSP w Szczepańcowej przedstawił Prezes jednostki druh Kazimierz Gładysz.
W swym wystąpieniu zaznaczył między innymi, iż jednostka w długim okresie swojej działalności na stałe wpisała się w krajobraz swej „Małej Ojczyzny”, była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Burzliwy rozwój jednostki datuje się od 1963 roku, w którym to oddano nowy budynek remizy do użytkowania i dyspozycji strażaków. Od 1995 roku OSP Szczepańcowa funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). W 2009 roku przy OSP utworzona została Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT kat. II) o szerokim zakresie podejmowanych działań ratowniczych. W okresie od 1963 roku do jednostki w Szczepańcowej trafiło łącznie 11 pojazdów różnych typów, w tym 7 fabrycznie nowych, które służyły i służą druhom do wypełniania swych niełatwych zadań, głównie o charakterze operacyjno-technicznym. Średnio rocznie strażacy ze Szczepańcowej biorą udział w ok.  50 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W dniu jubileuszu 120-lecia istnienia, OSP Szczepańcowa liczy 52 członków, w tym: 30 czynnych, 5 wspierających, 8 honorowych, 9 kobiecej drużyny pożarniczej, a także 16 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. Zarząd jednostki stanowi 9 druhów, w skład którego wchodzą: Prezes-Kazimierz Gładysz, wiceprezes-Naczelnik- Maciej Nizianty, wiceprezes- Honorowy Naczelnik- Zbigniew Gładysz, zastępca naczelnika- Paweł Hac, sekretarz- Jan Ziomek, skarbnik- Stanisław Marchewka, gospodarz- Roland Liberacki oraz Marcin Guzik i Adam Kurdziel.

Podczas uroczystości zasłużeni druhowie jednostki udekorowani zostali odznaczeniami strażackimi, „Za zasługi dla pożarnictwazłotym, odznaczeni zostali: Paweł Hac, Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur i Mieczysław Żywiec, srebrnym odznaczony został Krzysztof Wiśniowski, a brązowym Adam Kurdziel. Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali druhowie: Magdalena Hac, Bartosz Kurdziel, Kamil Kurdziel, Roland Liberacki, Mateusz Majkut, Natalia Matelowska i Maciej Nizianty. Ponadto, biorąc pod uwagę staż społecznej działalności w szeregach OSP 17 druhów otrzymało odznakę „ Za wysługę lat”, natomiast 20 najmłodszych członków jednostki otrzymało złote i srebrne odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie, Złotym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana wyróżniła następujące osoby:  nadbryg. Bogdana Kuligę, dh st. bryg. Kazimierza Gładysza, dh Bolesława Krzywdę oraz st. bryg. Krzysztofa Korca. Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana odznaczono: st. bryg. Mariusza Bieńczaka, dh Zbigniewa Gładysza, bryg. Pawła Gaja oraz mł. bryg. Krzysztofa Marszałka.  Dekoracji w imieniu Kapituły dokonał Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig w asyście Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego.

Zarząd OSP w Szczepańcowej z okazji jubileuszu przyznał okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne, dla: Marty Żołny- sołtysa wsi Szczepańcowa, Bożeny Kurdziel- Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Marty Adamczyk- Przewodniczącej KGW w Szczepańcowej i Beaty Koreckiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej oraz okolicznościowe upominki i  dyplomy najmłodszym druhom jednostki: Wiktorii Guzik i Mikołajowi Matelowskiemu.

Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się między innymi: poseł na sejm RP Joanna Frydrych, radny sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak wraz z kadrą oficerów z Komendy Miejskiej w Krośnie, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Starosta Krośnieński Jan Juszczak oraz wicestarosta Adolf Kasprzyk wraz z Dyrektorem- Członkiem Etatowym Zarządu Aleksandrem Mercikiem,  władze samorządowe Gminy Chorkówka, w tym: wiceprzewodniczący Rady Gminy dh Krzysztof Markiewicz wraz z radnymi Edwardem Szwedo i Andrzejem Wierdakiem, Wójt Gminy Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem i Sekretarz Gminy Wiolettą Klimek, generałowie służb mundurowych, w tym: nadbryg. Bogdan Kuliga, gen. bryg. Straży Granicznej Henryk Majchrzak, nadinsp. Józef Gdański, a także oficerowie PSP w st. spocz. z KW PSP w Rzeszowie i byłej KW PSP w Krośnie.
W uroczystości uczestniczyły delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowymi. Dowódca uroczystości dh st. kpt. Janusz Litwin, spiker dh mł. asp. Adam Łukaszewski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe pod batutą kapelmistrza Miłosza Markiewicza. Z okazji jubileuszowego święta uczestnikom uroczystości przygrywała kapela ludowa „Rymanowianie”. Z okazji obchodów jubileuszu Zarząd jednostki wydał okolicznościową broszurę, przedstawiającą w sposób skrótowy działalność jednostki na przestrzeni dziesiątków lat jej istnienia.

Goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili działalność jednostki OSP ze Szczepańcowej, złożyli podziękowania za pełną poświecenia, humanitarną, społeczną służbę oraz życzyli dalszych sukcesów w działalności statutowej jednostki.

Kolejna, pięknie zorganizowana uroczystość jubileuszowa w OSP Szczepańcowa przeszła do historii.

 

Prezes OSP w Szczepańcowej

dh Kazimierz Gładysz

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Relacja z obchodów Jubileuszu poniżej:


Czytaj również:
Fatal error: Call to undefined function related_posts() in /wp-content/themes/wpcandy/single.php on line 35