Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Uroczystość 120-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Za datę powstania jednostki przyjmuje się rok 1897, kiedy to ówczesny Wójt wsi Jan Malik wraz z kilkudziesięcioma mieszkańcami z własnych funduszy zakupili sikawkę ręczną. Datę tę ustalono w 1976 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków jednostki i mieszkańców wsi. Zebrane wtedy informacje zostały spisane na kartach kroniki jednostki i dały podstawę do zorganizowania w 1977 roku pierwszego w OSP Szczepańcowa jubileuszu. Była to uroczystość 80-lecia działalności, połączona z nadaniem organizacji pierwszego sztandaru.  Od tego momentu tradycją w jednostce stało się organizowanie co 10 lat uroczystości jubileuszowych z okazji okrągłych rocznic jej istnienia.

Dzień 2 września 2017 roku przeszedł do historii jednostki ze Szczepańcowej jako kolejna ważna data, tym razem uroczystych obchodów 120-lecia istnienia. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, a przede wszystkim druhen i druhów oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych szacownej jubilatki. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Szczepańcowej, koncelebrowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Mirosława Grendusa oraz kapelanów straży pożarnej, pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego. Homilię wygłosił kapelan Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ks. Paweł Samborski.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przed budynkiem remizy OSP. Powitania znamienitych gości, a także referat okolicznościowy, przedstawiający rys historyczny OSP w Szczepańcowej przedstawił Prezes jednostki druh Kazimierz Gładysz.
W swym wystąpieniu zaznaczył między innymi, iż jednostka w długim okresie swojej działalności na stałe wpisała się w krajobraz swej „Małej Ojczyzny”, była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Burzliwy rozwój jednostki datuje się od 1963 roku, w którym to oddano nowy budynek remizy do użytkowania i dyspozycji strażaków. Od 1995 roku OSP Szczepańcowa funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). W 2009 roku przy OSP utworzona została Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT kat. II) o szerokim zakresie podejmowanych działań ratowniczych. W okresie od 1963 roku do jednostki w Szczepańcowej trafiło łącznie 11 pojazdów różnych typów, w tym 7 fabrycznie nowych, które służyły i służą druhom do wypełniania swych niełatwych zadań, głównie o charakterze operacyjno-technicznym. Średnio rocznie strażacy ze Szczepańcowej biorą udział w ok.  50 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W dniu jubileuszu 120-lecia istnienia, OSP Szczepańcowa liczy 52 członków, w tym: 30 czynnych, 5 wspierających, 8 honorowych, 9 kobiecej drużyny pożarniczej, a także 16 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. Zarząd jednostki stanowi 9 druhów, w skład którego wchodzą: Prezes-Kazimierz Gładysz, wiceprezes-Naczelnik- Maciej Nizianty, wiceprezes- Honorowy Naczelnik- Zbigniew Gładysz, zastępca naczelnika- Paweł Hac, sekretarz- Jan Ziomek, skarbnik- Stanisław Marchewka, gospodarz- Roland Liberacki oraz Marcin Guzik i Adam Kurdziel.

Podczas uroczystości zasłużeni druhowie jednostki udekorowani zostali odznaczeniami strażackimi, „Za zasługi dla pożarnictwazłotym, odznaczeni zostali: Paweł Hac, Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur i Mieczysław Żywiec, srebrnym odznaczony został Krzysztof Wiśniowski, a brązowym Adam Kurdziel. Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali druhowie: Magdalena Hac, Bartosz Kurdziel, Kamil Kurdziel, Roland Liberacki, Mateusz Majkut, Natalia Matelowska i Maciej Nizianty. Ponadto, biorąc pod uwagę staż społecznej działalności w szeregach OSP 17 druhów otrzymało odznakę „ Za wysługę lat”, natomiast 20 najmłodszych członków jednostki otrzymało złote i srebrne odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie, Złotym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana wyróżniła następujące osoby:  nadbryg. Bogdana Kuligę, dh st. bryg. Kazimierza Gładysza, dh Bolesława Krzywdę oraz st. bryg. Krzysztofa Korca. Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana odznaczono: st. bryg. Mariusza Bieńczaka, dh Zbigniewa Gładysza, bryg. Pawła Gaja oraz mł. bryg. Krzysztofa Marszałka.  Dekoracji w imieniu Kapituły dokonał Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig w asyście Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego.

Zarząd OSP w Szczepańcowej z okazji jubileuszu przyznał okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne, dla: Marty Żołny- sołtysa wsi Szczepańcowa, Bożeny Kurdziel- Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Marty Adamczyk- Przewodniczącej KGW w Szczepańcowej i Beaty Koreckiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej oraz okolicznościowe upominki i  dyplomy najmłodszym druhom jednostki: Wiktorii Guzik i Mikołajowi Matelowskiemu.

Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się między innymi: poseł na sejm RP Joanna Frydrych, radny sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak wraz z kadrą oficerów z Komendy Miejskiej w Krośnie, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Starosta Krośnieński Jan Juszczak oraz wicestarosta Adolf Kasprzyk wraz z Dyrektorem- Członkiem Etatowym Zarządu Aleksandrem Mercikiem,  władze samorządowe Gminy Chorkówka, w tym: wiceprzewodniczący Rady Gminy dh Krzysztof Markiewicz wraz z radnymi Edwardem Szwedo i Andrzejem Wierdakiem, Wójt Gminy Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem i Sekretarz Gminy Wiolettą Klimek, generałowie służb mundurowych, w tym: nadbryg. Bogdan Kuliga, gen. bryg. Straży Granicznej Henryk Majchrzak, nadinsp. Józef Gdański, a także oficerowie PSP w st. spocz. z KW PSP w Rzeszowie i byłej KW PSP w Krośnie.
W uroczystości uczestniczyły delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowymi. Dowódca uroczystości dh st. kpt. Janusz Litwin, spiker dh mł. asp. Adam Łukaszewski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe pod batutą kapelmistrza Miłosza Markiewicza. Z okazji jubileuszowego święta uczestnikom uroczystości przygrywała kapela ludowa „Rymanowianie”. Z okazji obchodów jubileuszu Zarząd jednostki wydał okolicznościową broszurę, przedstawiającą w sposób skrótowy działalność jednostki na przestrzeni dziesiątków lat jej istnienia.

Goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili działalność jednostki OSP ze Szczepańcowej, złożyli podziękowania za pełną poświecenia, humanitarną, społeczną służbę oraz życzyli dalszych sukcesów w działalności statutowej jednostki.

Kolejna, pięknie zorganizowana uroczystość jubileuszowa w OSP Szczepańcowa przeszła do historii.

 

Prezes OSP w Szczepańcowej

dh Kazimierz Gładysz

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Relacja z obchodów Jubileuszu poniżej:

Wpis został opublikowany: 04.09.17 | Brak Komentarzy »

POWIATOWY PRZEGLĄD KRONIK OSP

Podczas odbytego w dniu 17 czerwca r. w Dworku Szeptyckich w Korczynie podsumowania II Powiatowego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziałów Związków OSP RP kronika jednostki OSP Szczepańcowa została bardzo wysoko oceniona i uznana została jako wzorowa. Merytorycznej oceny nadesłanych na konkurs 14 kronik w 43 tomach dokonało jury składające się z przedstawicieli Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, w składzie: Marek Burdzy – przewodniczący, Krzysztof Brynecki – członek. Przeglądu i oceny kronik dokonano w dniu 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Klasyfikując kroniki jury brało pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z regulaminem przyjętym uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 23 października 2009 r. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów wyróżnionych kronik ufundowali Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gmina Korczyna. Kroniki OSP Szczepańcowa prowadzone są przez Prezesa jednostki druha Kazimierza Gładysza, który również jest kronikarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. Kronika tego Zarządu także została uznana za wzorową.

Wpis został opublikowany: 02.07.16 | Brak Komentarzy »

W Szczepańcowej obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 21 maja 2016 roku w sali Domu Ludowego w Szczepańcowej odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Chorkówka. Zjazd zwołany został na podstawie zapisu Statutu Związku OSP RP, w związku z upływem 5­letniej kadencji Zarządu Oddziału Gminnego, który poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-­wyborczą w jednostkach OSP, przeprowadzoną w pierwszym kwartale br. Celem zjazdu Oddziału Gminnego było dokonanie: oceny działalności za okres minionej kadencji, zatwierdzenie składu osobowego nowego Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz uchwalenie programu działania na następną 5­letnią kadencję. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej oraz odegraniem hymnu Związku OSP RP.

Powitania uczestników Zjazdu, w tym 54 obecnych delegatów, seniorów pożarnictwa oraz przybyłych na Zjazd gości, dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz. Wśród dostojnych gości Zjazdu znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Honorowy Sekretarz Zarządu O. Pow. ZOSP RP st. bryg. w st. spocz. dh Mieczysław Prugar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-­Rozpoznawczego KM PSP mł. bryg. Marek Fejkiel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, a zarazem delegat na Zjazd z OSP Szczepańcowa dh Krzysztof Markiewicz, Radny Rady Gminy Chorkówka dh Edward Szwedo, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca Dariusz Bator, Komendant Komisariatu Policji w Dukli podkom. Jerzy Szwast.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Krzysztofa Markiewicza, a na protokolanta dh Annę Janik z OSP Chorkówka. Z kolei w głosowaniu przyjęto jednomyślnie porządek i regulamin obrad oraz dokonano wyboru składów osobowych komisji zjazdowych. Miłym akcentem Zjazdu Gminnego była dekoracja zasłużonych druhów odznaczeniami strażackimi. Członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przekazane zostały pisemne podziękowania za ich działalność w mijającej kadencji. Listy okolicznościowe wraz z podziękowaniem za udzielaną pomoc w działalności jednostek OSP i Zarządu Oddziału Gminnego  otrzymali także przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar i Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Korzec.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres minionych 5 lat przedstawił Prezes dh Kazimierz Gładysz. Zaznaczył m.in. iż gminna organizacja strażacka może poszczycić się wieloma osiągnięciami i na Zjazd przychodzi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W okresie sprawozdawczym zakupiono pięć lekkich samochodów pożarniczych nowej generacji, wszystkie w zabudowie kontenerowej dla jednostek OSP w: Świerzowej Polskiej, Szczepańcowej, Chorkówce, Zręcinie i Kobylanach. Dokonano zakupu ośmiu różnego rodzaju motopomp pożarniczych, 6 zestawów aluminiowych drabin pożarniczych, pięć agregatów prądotwórczych oraz wiele egzemplarzy wielorakiego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego a także wyposażenia osobistego strażaków, w tym odzieży specjalnej i umundurowania. Łącznie w latach 2011-­2015 z budżetu samorządu gminnego nakłady finansowe na ochronę przeciwpożarową wyniosły kwotę: 1 963 920,50 zł. Ponadto w tym okresie pozyskane zostały dodatkowe pozabudżetowe środki przeznaczone głównie na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia w łącznej wysokości 703 811,00 zł pochodzące z: Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Sprawozdanie z działalności operacyjno-­szkoleniowej Zarządu złożył Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam Łukaszewski. Poinformował, iż w minionych 5 latach na terenie Gminy Chorkówka odnotowano 793 zdarzenia, w tym 571 pożarów, 213 miejscowych zagrożeń.

W omawianym okresie na szkoleniach kursowych realizowanych przez KM PSP w Krośnie przeszkolono łącznie 329 druhów w różnym zakresie. Co roku organizowano Gminne Zawody Sportowo­-Pożarnicze oraz ćwiczenia doskonalące na różnego rodzaju obiektach. Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka dysponują łącznie 19 pojazdami pożarniczymi różnych  typów.

Kolejnym punktem Zjazdu było zatwierdzenie siedemnastoosobowego składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego. Funkcję Prezesa na kolejną kadencję powierzono ponownie druhowi Kazimierzowi Gładyszowi. Ponadto na wiceprezesów wybrano druhów: Jana Mrozińskiego i Marka Michalczyka. Komendantem Gminnym ponownie wybrany został dh Adam Łukaszewski, sekretarzem został dh Stanisław Lula, skarbnikiem Jan Wierdak, a członkiem prezydium dh Gabriel Czaja. Ponadto w skład Zarządu Oddziału Gminnego weszli druhowie: Zbigniew Firlej, Krzysztof Kozielec, Bogusław Longawa, Zbigniew Olszyk, Adam Półchłopek, Bogusław Pacek, Marek Rak, Andrzej Sitar, Ireneusz Szczepanik, Robert Świeboda.

Zjazd wybrał także trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Okoński – Przewodniczący, Jan Ziomek – z-­ca Przewodniczącego oraz Bogusław Krzywda – członek. Zjazd wybrał ponadto pięciu delegatów na Zjazd Powiatowy, który odbędzie się w dniu 8 października 2016 w Odrzykoniu oraz czterech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

W swych wystąpieniach goście Zjazdu wysoko ocenili szeroko rozumianą działalność statutową jednostek OSP na terenie Gminy Chorkówka, dokonane osiągnięcia w zakresie poprawy stanu ich materiałowo-sprzętowego wyposażenia oraz dobrego przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo­gaśniczych. Złożyli życzenia dalszego rozwoju jednostek, kolejnych nowych sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji ze społecznej strażackiej działalności.

Ostatnim akcentem obrad Zjazdu było podjęcie uchwał, w tym przyjęcie programu działania na lata 2016­2021 Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce.

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz

Wpis został opublikowany: 22.05.16 | Brak Komentarzy »

OSP Szczepańcowa wydała nowy kalendarz

Wzorem ubiegłych lat, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepańcowej wydała nowy kalendarz strażacki na 2015rok.
Kalendarz zostanie rozprowadzony wśród mieszkańców Szczepańcowej przez druhów strażaków naszej jednostki w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia.
Pozyskane z tego tytułu od mieszkańców naszej miejscowości dobrowolne datki finansowe zostaną wykorzystane do wsparcia działalności statutowej tutejszej jednostki.

kalendar_2015
Za każdy dobroczynny gest skierowany pod adresem naszej organizacji Zarząd jednostki składa serdeczne słowa podziękowania.

Kazimierz Gładysz
Prezes OSP Szczepańcowa

Wpis został opublikowany: 04.12.14 | Brak Komentarzy »