Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Ćwiczenia-katastrofa lotnicza

W środę 07.10.2015, zastęp MAN w pełnej obsadzie z naszej OSP uczestniczył w ćwiczeniach służb ratowniczych które odbyły się na krośnieńskim lotnisku oraz na terenie Rafinerii Jedlicze. Założeniem ćwiczenia na terenie krośnieńskiego aeroklubu była pomoc osobom poszkodowanym w katastrofie samolotu. Przed godziną 10 służby ratownicze wkroczyły do akcji. Działania szesnastu zastępów Straży Pożarnej polegały na prowadzeniu akcji gaśniczej płonącego samolotu, ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożonej oraz udzieleniu im pierwszej pomocy. Do akcji ratowniczej z fachową pomocą śpieszyły również dwa zespoły karetek pogotowia oraz partol policji.

Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom ratowniczo-gaśniczym pomocy udzielono 18-nastu poszkodowanym a ćwiczenia te zakończyły się po kilkudziesięciu minutach. Kolejny epizod ćwiczeń miał miejsce na terenie zakładu Rafineria Jedlicze gdzie funkcjonariusze PSP ćwiczyli akcję gaszenia zbiornika z ropą oraz rozszczelnienie cysterny z substancją chemiczną. Tym działaniom z uwagą przyglądali się druhowie ochotnicy za równo z naszej OSP jak i z wielu z terenu naszego powiatu. Ćwiczenia zakończono podsumowaniem na którym nie przedstawiono większy uchybień co do działań służb. Ćwiczenia te były świetnym testem ratowniczego rzemiosła naszych ratowników oraz pokazały skuteczność działań służb z terenu naszego powiatu oraz województwa. W ćwiczeniach brało udział kilkanaście zastępów OSP oraz PSP z najbliższych JRG.

Wpis został opublikowany: 23.11.15 | Brak Komentarzy »

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Chorkówka

  W dniu 14 czerwca 2015r. na stadionie sportowym KS Szczepańcowa odbędą się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. Zawody organizowane są przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce przy wydatnej pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej. Początek zawodów o godzinie 13:00.
 W zawodach awizuje udział około 30 drużyn w poszczególnych grupach startowych, w tym w grupie seniorów swój udział zgłosiły wszystkie (15) jednostki OSP z naszej gminy. Wcześniej na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego dokonano rozlosowania numerów startowych poszczególnych jednostek OSP, które przedstawiają się następująco:

1. OSP Poraj
2. OSP Świerzowa Polska
3. OSP Kobylany
4. OSP Kopytowa
5. OSP Bóbrka
6. OSP Machnówka
7. OSP Faliszówka
8. OSP Sulistrowa
9. OSP Zręcin
10. OSP Leśniówka
11. OSP Żeglce
12. OSP Kobylany- Myszkowskie
13. OSP Szczepańcowa
14. OSP Chorkówka
15. OSP Draganowa

 Zawody gminne są jednocześnie eliminacjami do zawodów powiatowych, które odbędą się we wrześniu br. w Rymanowie. W zawodach powiatowych udział wezmą wszystkie zwycięzkie drużyny w każdej z grup biorących udział w zawodach gminnych.

Wpis został opublikowany: 02.06.15 | Brak Komentarzy »

Pożar budynku w Krośnie

Dzisiaj tj.05.01.2015 o godzinie 9:45 zostaliśmy zadysponowani na miejsce pożaru na ul. Wieniawskiego w Krośnie. Niezwłocznie do działań wyjechaliśmy zastępem MAN w obsadzie 5 strażaków. Po dotarciu na miejsce naszego zastępu sytuacja była już opanowana. Jak się okazało do pożaru doszło w kotłowni budynku mieszkalnego. Jako pierwszy na miejsce działań przybył zastęp StarMan z krośnieńskiej JRG a następnie OSP Białobrzegi (GLBAw Ford), OSP Turaszówka (GBA Mercedes Atego), OSP Suchodół (GBM Star244) oraz zastęp GBA z naszej jednostki.

Działania strażaków polegały na podaniu 2 prądów wody oraz wejścia z jedną linią gaśniczą w ochronie Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych do wnętrza budynku. Właściciel mieszkania ewakuował się z budynku przed przybyciem straży pożarnej. Pożar szybko ugaszono i oddymiono pomieszczenia. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia która udzieliła pomocy właścicielowi mieszkania który doznał urazu dłoni w trakcie samodzielnej próby gaszenia pożaru.

Działania zakończyły się około godziny 10.30. 

Wpis został opublikowany: 05.01.15 | Brak Komentarzy »

Ćwiczenia jednostek OSP w Chorkówce

W dniu 28.11.2013r. na terenie miejscowości Chorkówka przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia wytypowanych jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. W  ćwiczeniach udział wzięło 5 jednostek OSP, w tym 4 dysponujące średnimi samochodami pożarniczymi, a to: Szczepańcowa, Kobylany, Leśniówka i Żeglce oraz OSP Chorkówka wraz z lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym Renault Master. Ćwiczenia podzielono na dwa epizody. Pierwszy miał na celu ewakuację młodzieży szkolnej z palącego się obiektu szkoły podstawowej, a następnie gaszenie budynku szkoły. Wychowawcy z pomocą strażaków dokonali ewakuacji dzieci i młodzieży z budynku szkoły. Osobom poszkodowanym druhowie posiadający odpowiednie przeszkolenie udzielili pierwszej pomocy przedlekarskiej przy wykorzystaniu sprzętu do ratownictwa medycznego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP z Kobylan i ze Szczepańcowej. Do tego celu wykorzystano torby PSP R-1 wraz z wyposażeniem, szyny Kramera i nosze sanitarne. Strażacy z przybyłych na miejsce zdarzenia jednostek OSP Szczepańcowa i Kobylany wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych dokonali przeszukania zadymionych pomieszczeń szkoły, upewniając się czy nie ma w nich osób. Następnie przystąpiono do gaszenia pożaru budynku szkoły z wykorzystaniem drabin pożarniczych. W tym epizodzie przećwiczono także dostarczanie wody na teren akcji za pomocą beczkowozów. Punkt czerpania wody na cieku wodnym zorganizowała jednostka OSP z Chorkówki przy wykorzystaniu pompy szlamowej.
Drugi epizod podczas tychże ćwiczeń miał miejsce na drodze powiatowej przy wjeździe do Chorkówki od strony Zręcina, gdzie nastąpiła kolizja drogowa dwóch samochodów. Podczas akcji ratowniczej wykorzystano sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego znajdujący się na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN z OSP Szczepańcowa. Ćwiczenia zorganizowane zostały przez ZOG ZOSP RP w Chorkówce w uzgodnieniu z KM PSP w Krośnie. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem ćwiczeń był Komendant Gminny ZOSP RP w Chorkówce dh Adam Łukaszewski. Z ramienia KM PSP Krosno obserwatorami ćwiczeń byli: mł. byg. Ireneusz Długosz oraz st. asp. Grzegorz Lorenc. Po zakończeniu ćwiczeń funkcjonariusze z KM PSP dokonali inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG: Szczepańcowa, Kobylany. Z kontroli tych sporządzono stosowne protokoły. Obserwatorami ćwiczeń byli także z-ca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator i Prezes ZOG ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz.
Podczas ćwiczeń sprawdzono system alarmowania i łączności jednostek OSP, współdziałania podczas akcji, sposób prowadzenia dowodzenia, sprawiania sprzętu pożarniczego i ratowniczego, a także zabezpieczenia druhów w odzież specjalną i wyekwipowanie osobiste.
Końcowego podsumowania i oceny ćwiczeń z udziałem wszystkich jej uczestników dokonano w świetlicy budynku remizy OSP Chorkówka. Nadzorujący ćwiczenia wysoko ocenili ich przebieg oraz przygotowanie jednostek OSP do wykonywania powierzonych zadań ratowniczo-gaśniczych.
Z roku na rok jednostki OSP z terenu gminy Chorkówka są coraz lepiej wyposażone w nowoczesne pojazdy pożarnicze i sprzęt ratowniczy, a druhowie dobrze przygotowani i wyszkoleni, co z kolei wpływa na efektywność i skuteczność prowadzonych działań. Założony cel ćwiczeń został w pełni osiągnięty.

Wpis został opublikowany: 06.12.13 | Brak Komentarzy »