Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Uroczystość 120-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Za datę powstania jednostki przyjmuje się rok 1897, kiedy to ówczesny Wójt wsi Jan Malik wraz z kilkudziesięcioma mieszkańcami z własnych funduszy zakupili sikawkę ręczną. Datę tę ustalono w 1976 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków jednostki i mieszkańców wsi. Zebrane wtedy informacje zostały spisane na kartach kroniki jednostki i dały podstawę do zorganizowania w 1977 roku pierwszego w OSP Szczepańcowa jubileuszu. Była to uroczystość 80-lecia działalności, połączona z nadaniem organizacji pierwszego sztandaru.  Od tego momentu tradycją w jednostce stało się organizowanie co 10 lat uroczystości jubileuszowych z okazji okrągłych rocznic jej istnienia.

Dzień 2 września 2017 roku przeszedł do historii jednostki ze Szczepańcowej jako kolejna ważna data, tym razem uroczystych obchodów 120-lecia istnienia. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, a przede wszystkim druhen i druhów oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych szacownej jubilatki. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Szczepańcowej, koncelebrowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. Mirosława Grendusa oraz kapelanów straży pożarnej, pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego. Homilię wygłosił kapelan Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie ks. Paweł Samborski.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przed budynkiem remizy OSP. Powitania znamienitych gości, a także referat okolicznościowy, przedstawiający rys historyczny OSP w Szczepańcowej przedstawił Prezes jednostki druh Kazimierz Gładysz.
W swym wystąpieniu zaznaczył między innymi, iż jednostka w długim okresie swojej działalności na stałe wpisała się w krajobraz swej „Małej Ojczyzny”, była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Burzliwy rozwój jednostki datuje się od 1963 roku, w którym to oddano nowy budynek remizy do użytkowania i dyspozycji strażaków. Od 1995 roku OSP Szczepańcowa funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). W 2009 roku przy OSP utworzona została Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT kat. II) o szerokim zakresie podejmowanych działań ratowniczych. W okresie od 1963 roku do jednostki w Szczepańcowej trafiło łącznie 11 pojazdów różnych typów, w tym 7 fabrycznie nowych, które służyły i służą druhom do wypełniania swych niełatwych zadań, głównie o charakterze operacyjno-technicznym. Średnio rocznie strażacy ze Szczepańcowej biorą udział w ok.  50 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W dniu jubileuszu 120-lecia istnienia, OSP Szczepańcowa liczy 52 członków, w tym: 30 czynnych, 5 wspierających, 8 honorowych, 9 kobiecej drużyny pożarniczej, a także 16 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. Zarząd jednostki stanowi 9 druhów, w skład którego wchodzą: Prezes-Kazimierz Gładysz, wiceprezes-Naczelnik- Maciej Nizianty, wiceprezes- Honorowy Naczelnik- Zbigniew Gładysz, zastępca naczelnika- Paweł Hac, sekretarz- Jan Ziomek, skarbnik- Stanisław Marchewka, gospodarz- Roland Liberacki oraz Marcin Guzik i Adam Kurdziel.

Podczas uroczystości zasłużeni druhowie jednostki udekorowani zostali odznaczeniami strażackimi, „Za zasługi dla pożarnictwazłotym, odznaczeni zostali: Paweł Hac, Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur i Mieczysław Żywiec, srebrnym odznaczony został Krzysztof Wiśniowski, a brązowym Adam Kurdziel. Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali druhowie: Magdalena Hac, Bartosz Kurdziel, Kamil Kurdziel, Roland Liberacki, Mateusz Majkut, Natalia Matelowska i Maciej Nizianty. Ponadto, biorąc pod uwagę staż społecznej działalności w szeregach OSP 17 druhów otrzymało odznakę „ Za wysługę lat”, natomiast 20 najmłodszych członków jednostki otrzymało złote i srebrne odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie, Złotym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana wyróżniła następujące osoby:  nadbryg. Bogdana Kuligę, dh st. bryg. Kazimierza Gładysza, dh Bolesława Krzywdę oraz st. bryg. Krzysztofa Korca. Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana odznaczono: st. bryg. Mariusza Bieńczaka, dh Zbigniewa Gładysza, bryg. Pawła Gaja oraz mł. bryg. Krzysztofa Marszałka.  Dekoracji w imieniu Kapituły dokonał Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig w asyście Krajowego Kapelana Strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego.

Zarząd OSP w Szczepańcowej z okazji jubileuszu przyznał okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne, dla: Marty Żołny- sołtysa wsi Szczepańcowa, Bożeny Kurdziel- Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa, Marty Adamczyk- Przewodniczącej KGW w Szczepańcowej i Beaty Koreckiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej oraz okolicznościowe upominki i  dyplomy najmłodszym druhom jednostki: Wiktorii Guzik i Mikołajowi Matelowskiemu.

Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się między innymi: poseł na sejm RP Joanna Frydrych, radny sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak wraz z kadrą oficerów z Komendy Miejskiej w Krośnie, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Starosta Krośnieński Jan Juszczak oraz wicestarosta Adolf Kasprzyk wraz z Dyrektorem- Członkiem Etatowym Zarządu Aleksandrem Mercikiem,  władze samorządowe Gminy Chorkówka, w tym: wiceprzewodniczący Rady Gminy dh Krzysztof Markiewicz wraz z radnymi Edwardem Szwedo i Andrzejem Wierdakiem, Wójt Gminy Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem i Sekretarz Gminy Wiolettą Klimek, generałowie służb mundurowych, w tym: nadbryg. Bogdan Kuliga, gen. bryg. Straży Granicznej Henryk Majchrzak, nadinsp. Józef Gdański, a także oficerowie PSP w st. spocz. z KW PSP w Rzeszowie i byłej KW PSP w Krośnie.
W uroczystości uczestniczyły delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowymi. Dowódca uroczystości dh st. kpt. Janusz Litwin, spiker dh mł. asp. Adam Łukaszewski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe pod batutą kapelmistrza Miłosza Markiewicza. Z okazji jubileuszowego święta uczestnikom uroczystości przygrywała kapela ludowa „Rymanowianie”. Z okazji obchodów jubileuszu Zarząd jednostki wydał okolicznościową broszurę, przedstawiającą w sposób skrótowy działalność jednostki na przestrzeni dziesiątków lat jej istnienia.

Goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili działalność jednostki OSP ze Szczepańcowej, złożyli podziękowania za pełną poświecenia, humanitarną, społeczną służbę oraz życzyli dalszych sukcesów w działalności statutowej jednostki.

Kolejna, pięknie zorganizowana uroczystość jubileuszowa w OSP Szczepańcowa przeszła do historii.

 

Prezes OSP w Szczepańcowej

dh Kazimierz Gładysz

120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Relacja z obchodów Jubileuszu poniżej:

Wpis został opublikowany: 04.09.17 | Brak Komentarzy »

Uroczystości Jubileuszu 120-lecia działalności jednostki.

plakat szczep_2017

Wpis został opublikowany: 14.07.17 | Brak Komentarzy »

Dostojni goście z wizytą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Na zaproszenie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej druha Kazimierza Gładysza w dniu 5 kwietnia 2017 r. jednostkę odwiedzili dostojni goście w osobach: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz były Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec. Należy zaznaczyć, iż była to pierwsza wizyta Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w siedzibie jednostki w Szczepańcowej.
Gospodarz spotkania druh Kazimierz Gładysz przedstawił zaproszonym gościom bogatą historię jednostki, zapoznał ich z wyposażeniem sprzętowym OSP, warunkami lokalowymi, stanem osobowym oraz zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjnej. Komendant Wojewódzki PSP oraz Krajowy Kapelan Strażaków na pamiątkę wizyty wpisali się do kroniki jednostki, zaznaczając przy tym, iż są pod dużym wrażeniem jej dotychczasowych osiągnięć i obecnego wizerunku. Ponadto ks. st. bryg. Jan Krynicki przekazał w darze dla OSP w Szczepańcowej obraz św. Floriana – patrona strażaków.
Na zakończenie tego miłego spotkania Prezes OSP Szczepańcowa podziękował znamienitym gościom za wizytę i jednocześnie zaprosił na obchody jubileuszu 120-lecia działalności jednostki zaplanowane na 2 września 2017 r.

Wpis został opublikowany: 05.04.17 | Brak Komentarzy »

Robocze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie w siedzibie OSP Szczepańcowa

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia – Wiesław Nowak, Wiceprezes Stowarzyszenia – Kazimierz Gładysz, który jako Prezes OSP w Szczepańcowej pełnił rolę gospodarza spotkania, Sekretarz Stowarzyszenia – Andrzej Zawiślak, a także członkowie Zarządu: Jan Szwast i Radosław Przybyła.
Ponadto w posiedzeniu gościnnie udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator. Podczas pobytu w Szczepańcowej goście zwiedzili obiekt remizy OSP, zapoznali się z wyposażeniem jednostki, a także zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjno – technicznej. W trakcie spotkania przekazane zostały gratulacje i serdeczne życzenia dla nowo powołanego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusza Bieńczaka.
Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, jako że po raz pierwszy wizytował jednostkę OSP Szczepańcowa wpisał się do pięknie prowadzonej kroniki. Spotkanie, podczas którego wytyczono plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące, przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Wpis został opublikowany: 03.04.17 | Brak Komentarzy »