Ochotnicza Straż Ppożarnea w Szczepańcowej

Gminne Zawody Sportowo – pożarnicze jednostek OSP Gminy Chorkówka

W dniu 4 września 2016r. na stadionie sportowym w Faliszówce odbędą się Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. Zawody zorganizowane są przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce przy wydatnej pomocy OSP w Faliszówce. Początek zawodów o godzinie 12.00. Wcześniej na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce odbytym w dniu 27.06.2016r. dokonano rozlosowania numerów startowych poszczególnych jednostek OSP, które przedstawiają się następująco:
1. OSP Kobylany
2. OSP Machnówka
3. OSP Faliszówka
4. OSP Bóbrka
5. OSP Żeglce
6. OSP Poraj
7. OSP Zręcin
8. OSP Sulistrowa
9. OSP Kobylany – Myszkowskie
10. OSP Draganowa
11. OSP Kopytowa
12. OSP Leśniówka
13. OSP Świerzowa Polska
14. OSP Szczepańcowa
15. OSP Chorkówka
Konkurencje ćwiczenia bojowego w kategorii seniorów i kobiet odbędą się z wykorzystaniem motopomp typu Tohatsu.
Dla MDP nie przewiduje się konkurencji musztry.
Do dnia 19 sierpnia należy zgłosić ilość drużyn OSP i MDP do druha Stanisława Luli – Sekretarza ZOGm ZOSP RP w Chorkówce w siedzibie Urzędu Gminy.
Lista startowa drużyn 2016r.


Czytaj również:
Fatal error: Call to undefined function related_posts() in /wp-content/themes/wpcandy/single.php on line 35